Vakok és gyengénlátók   RSS

Levéltárak Őszi Fesztiválja 2014

37. Csongrád Megyei Levéltári Napok

Fejezetek a szegedi zsidóság történetéből

MNL – Csongrád Megyei Levéltár

2014. október 6. (hétfő), 10:00 óra

• 6722 Szeged, Gutenberg u. 20.

A Csongrád Megyei Levéltár 1978 óta rendezi meg minden év őszén hagyományos programját, a
Csongrád Megyei Levéltári Napokat. 2014-ben két helyszínen fogadjuk tematikus előadásainkkal az
érdeklődőket.

- Civil szervezetek a közgyűjteményekért
MNL – Csongrád Megyei Levéltár
2014. október 7. (kedd), 10:00 óra

• 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
A Csongrád Megyei Levéltár 1978 óta rendezi meg minden év őszén hagyományos programját, a
Csongrád Megyei Levéltári Napokat. 2014-ben két helyszínen fogadjuk tematikus előadásainkkal az
érdeklődőket.

"Mire a falevelek lehullanak..." MNL - Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Katonák, polgárok, egyéni életutak, sorsközösségek

A Magyar Nemzeti Levéltár – Győr-Moson-Sopron Megye
Soproni Levéltára I. világháború kitörésének centenáris évfordulójára
tervezett szakmai konferenciája.

MNL – Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
2014. október 9. (csütörtök)
• 9400 Sopron, Fő tér 5.

A regionális szakkonferencia szervesen illeszkedik a Soproni Múzeum 2014- szeptemberében, hasonló
főcímmel nyíló centenáris emlékkiállításához. Az előzetes tervek szerint előadóin között Hadtörténeti
Intézet, az MTA BTK TTI, a Soproni Múzeum, Soproni Levéltár, a Vas Megyei Levéltár szakemberei
tartanának előadásokat.

 

 

Veszprémi Történelmi Szalon 12.

A Veszprémi Gyerekmenhely-Gyermekkórház története.

MNL – Veszprém Megyei Levéltára,
Cholnoky Ferenc Kórház nyugdíjas Egyesülete
2014. október 10. (péntek)
• 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

A Veszprém Megyei Levéltár és a Hét Domb Egyesület 2010-ben új rendezvénysorozatot
indított Veszprémi Történelmi Szalon címmel. Célunk az, hogy a levéltárban őrzött
és Veszprém múltjával foglalkozó dokumentumok bemutatásán túl megszólalási
lehetőséget biztosítsunk a város polgárainak, hogy közös városi történelmet teremtsünk.
A veszprémi Gyermekmenhely, majd Gyermekkórház, amely 1904. október 1-én Cseresznyés József
igazgató főorvos irányításával kezdte meg működését és közel száz évig túlélve két világháborút
működött. Gyermekek tízezrei köszönhették életüket vigyázó falainak. Az 1995-ben bezárt ingatlanegyüttest
és területét a szomszédos egyetem kapta meg tudományos kutatás céljára 2007-ben. Az
alapítás évfordulója kapcsán az egykori orvosokkal, ápolónőkkel, betegekkel beszélgetünk az intézmény
valamikori áldásos működéséről.

 

 

2+8=10 éves Vác Város Levéltára

Vác Város Levéltára
2014. október 10. (péntek), 17:00
• 2600 Vác, Múzeum u. 4.

A két esztendeig az egykori ferences kolostorban, majd 8 éve új helyén működő levéltár bemutatása.
Előadás a levéltár történetéről és elmúlt tíz évéről.

 

 

XV. Levéltári Nap; Háborús hátország (Kecskemét az első világháború idején)

MNL – Bács-Kiskun Megyei Levéltára
2014. október 13. (hétfő)
• 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.

Az első világháború centenáriumi megemlékezéseihez kapcsolódó konferencia előadásai Kecskemét
háborús hátországi szerepét feltáró kutatások eredményeit kívánja az érdeklődők elé tárni. Az elhangzó
referátumok alapján az érdeklődők ismereteket szerezhetnek arról, hogy miként zajlottak Kecskeméten
a sorozások, hogyan történt a hadbavonultak ellátása, milyen anyagi forrásokkal járult a település a
háború költségeihez, hogyan értesültek az itt élők a hadieseményekről, a gazdasági mely területein
alkalmazták a hadifoglyokat, milyen módon zajlott a sebesültek és rokkantak gyámolítása, valamint egy
kitekintésben képet kapunk a román megszállás okozta károkról.

Meghívó a rendezvényre>>

Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből - Sport és történetírás

MNL – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
2014. október 13. (hétfő)
• 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.

A közelmúlt hétköznapjainak történetéről az utóbbi években számos cikk, tanulmány és monográfia látott
napvilágot. Októberben Takács Tibor történész-levéltárossal a szocialista-kori sportról beszélgetünk.

 

 

A vidéki Magyarország kisipara és kiskereskedelme az 1910-es években - MNL Veszprém Megyei Levéltár

(Az első világháború hatásai)
MNL – Veszprém Megyei Levéltára
2014. október 14. (kedd), 9:30
• 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

A konferencia célja, hogy az első világháború kitörésének 100 éves évfordulóján egy olyan kevésbé ismert és kutatott területre hívja fel a figyelmet, amely fontos társadalmi- és gazdasági hatással bírt a korabeli Magyarországon. A tanácskozás igyekszik bemutatni a magyar kisipar és kiskereskedelem helyzetét az adott évtizedben, külön kitérve az utolsó békeév és egyben az első háborúsév hatásaira, feltárva a helyi, az országos, a birodalmi vagy akár a közép-európai sajátosságokat, hasonlóságokat. Igyekszünk választ kapni arra, vajon milyen hatással volt a hazai kisiparra és kereskedelemre a háború kitörése, mennyire befolyásolták a nemzetközi gazdasági és politikai változások vagy érezhető volt-e egyáltalán mindez a háborús frontoktól távol levő ország egyes településein, közösségeiben.

Vajon, 1914 cezúra-e a magyar gazdaságtörténetben, illetve a vidéki kiskereskedelemben és kisiparban vagy ennek az esztendőnek inkább politikatörténeti szempontból van kiemelt szerepe?

 

 

II. Kisalföldi Levéltári Nap (XVII. Győri Levéltári Nap)

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára • Győr Megyei Jogú Város
Levéltára • Győri Egyházmegyei Levéltár •Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény
Levéltára, MOOK Közjegyzői Levéltár Győri Levéltára
2014. október 15. (szerda)
• 9022 Győr, Király út 17. (Eszterházy-palota)

A III. Kisalföldi Levéltári Nap a korábbi évek győri rendezvényeihez hasonlóan nem tematikus
konferencia lesz, az előadók saját kutatási területükről fognak referálni. A szakmai nap rendezőinek
legfőbb törekvése, hogy az érdeklődők Győr és tágabb térségének történelmi eseményeiről pontosabb
képet kapjanak és megismerhessék a legújabb kutatási eredményeket. A szakmai rendezvényen szó lesz
többek között a Dózsa-féle parasztfelkelésről, mivel az esemény éppen 500 évvel ezelőtt történt. Az
első világháború kitörésének 100 éves évfordulóján a nagy világégés eseményeit is érintik az előadók.
A holokauszt 70. évfordulóján a zsidó-keresztény együttélés alakulásáról is elhangzik egy előadás. A
referálók többsége a helyi közgyűjteményekből kerül ki, egyedül C. Tóth Norbert személyében lesz
vendégelőadónk.

<     2 / 2 oldal